Aktualno

Skladiščno-poslovni objekt v gospodarski coni na Brezovici

Reference » Arhitektura » Skladiščno-poslovni objekt v gospodarski coni na Brezovici

 

Investitor:
ZNASS, transport d.o.o., 
Ratež 14b, 8321 Brusnice 
 
Novo mesto, oktober 2012
 
Tehnični opis:
  • Lokacija: Gospodarska cona na Brezovici
  • Namembnost: skladiščno-poslovni objekt
  • Osnovni gabarit objekta: 75,06m x 55,06m  
  • Max. gabarit objekta: 79,06m x 60,28m
  • Max. višina objekta: 10,10m 
  • Neto tlorisna površina: poslovni del 378,68 m2, skladiščni del 3885,11 m2
  • Število zaposlenih: 30
 
Skladiščno poslovni objekt se nahaja v gospodarski coni na Brezovici v Novem mestu, tik ob vozlišču dostopnih cest avtoceste NM-LJ. Odlična prometna povezava omogoča transportni promet večjih dimenzij in količin, katerega funkcionalnost uporabimo tudi za sam namen objekta. Ta je deljen na dva dela, večji skladiščni del in manjši dvoetažni poslovni del.  Funkcionalno zaokrožena celota tako omogoča samostojno funkcioniranje objekta. Oblikovno se ta umesti v rahlo vzpenjajoče se pobočje, katerega se izkoristi za vizualno znižanje objekta večjih dimenzij. Zaprt, enostaven in minimalističen kubus se razgiba šele v poslovnem delu, svoje pa dodajo prefabricirani elementi fasade, kateri imajo ob urejenem rastru različna odtenka barve. Objekt se tako na predvidenih terasasto vzpenjajočih platojih skuša nevsiljivo umesti v svojo gradbeno parcelo, vendar s svojo velikostjo in pojavnostjo vendarle opozarja nase in svoj namen.
 
Na projektu so sodelovali:
Matej Somrak, Dušan Granda, Klavdija Pečnik, Mateja Kaudek, Tomaž Fabjan, Irena Šeruga, Grega Rajer
 
Avtor:asdf