Podjetje TOPOS d.o.o. se ukvarja z prostorskega načrtovanja, projektiranja infrastrukturnih omrežij in naprav, arhitekturnega projektiranja ter geodetske storitve.

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT MRZLA DOLINA - ZAHOD


prostorski-nacrt-mrzla-dolina

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO SOSESKO »JEZERO – II. FAZA«

2-pn-sosesko-jezero