TOPOS d.o.o.

TOPOS d.o.o. - Tržne analize, oblikovanje, projektiranje, okoljevarstvene študije, svetovanje d.o.o.

Prostorsko načrtovanje

Izdelava prostorskih načrtov, strokovnih podlag in prometnih študij ...

Arhitekturno projektiranje

Izdelava projektne dokumentacije in projektov izvedenih del ...

Projektiranje nizkih gradenj

Izdelava projektne dokumentacije vseh vrst infrastrukture ...

Geo-informacijski sistemi

Izdelava prostorskih aktov in tematskih kart, analize in prostorski preseki ...

Geodetske storitve

Ureditve mej, elaboratov za evidentiranje stavb in dela inženirske geodezije ...

Pripravljalni inženiring

Od prostorskega načrtovanja do pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo ...

Podjetje TOPOS d.o.o.

V podjetju TOPOS d.o.o. nudimo storitve s področja prostorskega načrtovanja, projektiranja infrastrukturnih omrežij in naprav, arhitekturnega projektiranja ter geodetske storitve.

Izdelujemo tudi študije in druge strokovne podlage za zagotavljanje razvoja mest in podeželja, še zlasti za področje prometnega omrežja, oskrbe s pitno vodo ter čiščenja odpadnih vod.

Nudimo podporo za nastavitve prostorskih evidenc lokalnih skupnosti in obdelavo grafičnih prikazov prostorskih aktov.

V delovno področje vključujemo tudi investicijsko programiranje ter vodenje investicij.

Naše delo je usmerjeno predvsem na prostor Dolenjske in Bele krajine, prevzemamo pa tudi naloge s širšega prostora ter naloge, vezane na državne programe.

Področja dela

Tržne analize

Naša področja dela obsegajo storitve prostorskega načrtovanja, projektiranja infrastrukturnih omrežij in naprav, arhitekturnega projektiranja ter geodetske storitve.

TOPOS d.o.o.

Tržne analize, oblikovanje, projektiranje, okoljevarstvene študije, svetovanje, geodetske storitve

topos projektiranje

Izdelujemo tudi študije in druge strokovne podlage za zagotavljanje razvoja mest in podeželja, še zlasti za področje prometnega omrežja, oskrbe s pitno vodo ter čiščenja odpadnih vod.

TOPOS d.o.o.

Tržne analize, oblikovanje, projektiranje, okoljevarstvene študije, svetovanje, geodetske storitve

topos-okoljevarstvene-studije

Nudimo podporo za nastavitve prostorskih evidenc lokalnih skupnosti in obdelavo grafičnih prikazov prostorskih aktov. V delovno področje vključujemo tudi investicijsko programiranje ter vodenje investicij.

TOPOS d.o.o.

Tržne analize, oblikovanje, projektiranje, okoljevarstvene študije, svetovanje, geodetske storitve

TOPOS Storitve

Podjetje TOPOS d.o.o. nudi storitve prostorskega načrtovanja, projektiranja infrastrukturnih omrežij in naprav, arhitekturnega projektiranja ter geodetske storitve.

Prostorsko načrtovanje

prostorsko-načrti

Arhitekturno projektiranje

arhitekturno-projektiranje

Projektiranje nizkih gradenj

projektiranje-nizkih-gradenj

Geo-informacijski sistemi

geoinformacijski-sistemi

Geodetske storitve

geodetske-storitve

Pripravljalni inženiring

pripravljalni-inženiring