geodetske-storitve

Geodetske storitve

Geodetske storitve vključujejo ureditve mej, parcelacije, določitev zemljišč pod stavbami, izdelava elaboratov za evidentiranje stavb in dela inženirske geodezije.

Geodetske storitve so:

  • ureditve mej
  • parcelacije
  • določitev zemljišč pod stavbami
  • izdelava elaboratov za evidentiranje stavb
  • dela inženirske geodezije (geodetski načrti, izmere infrastrukturnih objektov - vodovod, kanalizacija, plinovod ..., izračuni kubatur in spremljanje gradbišč)