Študije:

  • 1. Študija variant obvoznice Črnomelj, naročnik Direkcija RS za ceste Ljubljana, 1999
  • 2. Primerjalna študija variant prečne povezave med G1-5/336 in R1-220/1334 v Krškem, naročnik Direkcija RS za ceste Ljubljana, 2000
  • 3. Primerjalna študija variant ceste na odseku Hrastnik - Zidani Most - Radeče (skupno z IBT Nizke gradnje Trbovlje), naročnik Direkcija RS za ceste Ljubljana, 2000
  • 4. Študija poteka variant AC na odseku Bič - Hrastje, naročnik Ministrstvo za okolje in prostor RS Ljubljana, 1994 - 2001
  • 5. Prometna študija Novega mesta za območje Mačkovec, naročnik MID Investicije d.o.o. in B.A.M.d.o.o., Ljubljana, 2006
  • 6. Študija idejnih variant cestnega odseka AC Novo mesto – Bela krajna na 3. razvojni osi, naročnik Občina Črnomelj, 2006