Podjetje TOPOS d.o.o.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992. V njem smo zaposleni strokovnjaki različnih profilov s področja gradbeništva, arhitekture, geodezije, strojništva in upravnih ved, zato zagotavljamo svetovanje od širšega prostorskega načrtovanja do izgradnje načrtovanih objektov. V rednem delovnem razmerju je sedaj 14 delavcev, interdisciplinarno udeležbo pri nalogah pa dosegamo tudi z vključevanjem zunanjih sodelavcev.

  • Naše področje dela obsega storitve prostorskega načrtovanja, projektiranja infrastrukturnih omrežij in naprav, arhitekturnega projektiranja ter geodetske storitve.
  • Izdelujemo tudi študije in druge strokovne podlage za zagotavljanje razvoja mest in podeželja, še zlasti za področje prometnega omrežja, oskrbe s pitno vodo ter čiščenja odpadnih vod. Nudimo podporo za nastavitve prostorskih evidenc lokalnih skupnosti in obdelavo grafičnih prikazov prostorskih aktov.
  • V delovno področje vključujemo tudi investicijsko programiranje ter vodenje investicij. Naše delo je usmerjeno predvsem na prostor Dolenjske in Bele krajine, prevzemamo pa tudi naloge s širšega prostora ter naloge, vezane na državne programe.
Podjetje TOPOS

Podatki o podjetju

Naziv: TOPOS, Tržne analize, oblikovanje, projektiranje, okoljevarstvene študije, svetovanje d.o.o.

Skrajšan naziv: TOPOS d.o.o.

Naslov: Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto

Matična številka: 5664241000

ID za DDV: SI28110978

Transakcijski račun: 03150-1012071012 odprt pri SKB banka d.d., PE Novo mesto

Šifra dejavnosti: 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

Ostalo: Podjetje je vpisano v seznam projektivnih in geodetskih podjetij Inženirske zbornice Slovenije.

Naši zaposleni in kontakti

Naši zaposleni

Direktor: Dušan Granda, univ. dipl. inž. grad.

Prokurist: Viktorija Bajec, dipl. upr. org.

Tajništvo in računovodske zadeve: Renata Bojanec, upr. teh.

Področje prostorskega načrtovanja in arhitekture:
mag. Mateja Kaudek, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS 1282 A)
Dušan Granda, univ. dipl. inž. grad. (ZAPS 0034 P)
Klavdija Pečnik, dipl. inž. geod.
Tamara Tratar, dipl. inž. kraj. arh.

Področje prometne, komunalne in ostale infrastrukture:
Dušan Granda, univ. dipl. inž. grad. (IZS G-0146)
Jernej Granda, mag. inž. grad.
Irena Šeruga, dipl. inž. geod.
Grega Rajer, gradb. teh.

Področje arhitekture:
Danijela Jakše, dip.inž.grad.

Področje normativne priprave aktov in pripravljalni inženiring:
Viktorija Bajec, dipl.upr.org.

Področje geodetskih storitev: Mitja Zupančič, mag. geod.

Kontakti

Direktor: Dušan Granda, univ. dipl. inž. grad. - 07/ 373 15 38

Prokurist: Viktorija Bajec, dipl. upr. org. - 07/ 373 15 34

Tajništvo in računovodske zadeve: Renata Bojanec, upr. teh. - 07/ 373 15 31

Področje prostorskega načrtovanja in arhitekture:
mag. Mateja Kaudek, univ. dipl. inž. arh. - 07/ 373 15 50
Klavdija Pečnik, dipl. inž. geod. - 07/ 373 15 50
Tamara Tratar, dipl. inž. kraj. arh - 07/ 373 15 56

Področje prometne, komunalne in ostale infrastrukture:
Jernej Granda, mag. inž. grad. - 07/ 373 15 39
Grega Rajer, gradb. teh. - 07/ 373 15 39
Irena Šeruga, dipl. inž. geod. - 07/ 373 15 56

Področje arhitekture:
Danijela Jakše, dip. inž. grad. - 07/373 15 37

Področje računalništva in informacijske tehnologije: /

Področje geodetskih storitev: Mitja Zupančič, mag. geod. - 07/ 373 15 41