projektiranje-nizkih-gradenj

Projektiranje nizkih gradenj

Projektiranje nizkih gradenj vključujemo izdelava projektne dokumentacije prometne infrastrukture, komunalne, energetske in ostale infrastrukture, zunanjih ureditev, izdelava projektov izvedenih del.

Storitve projektiranja nizkih gradenj so:

  • izdelava projektne dokumentacije prometne infrastrukture
  • izdelava projektne dokumentacije komunalne, energetske in ostale infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika, plin, TK in KTV)
  • izdelava projektne dokumentacije zunanjih ureditev
  • izdelava projektov izvedenih del