Geo-informacijski sistemi:

  • 1. Izdelava kartografskega dela in kartografske dokumentacije prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Žužemberk, Semič, Kostel in Osilnica, 1998–2004
  • 2. Vektorizacija in atributiranje kartografske dokumentacije prostorskih planov občin Šentjernej, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Črnomelj, Osilnica in Kostel, 2003–2004
  • 3. Izdelava grafičnih prikazov strateškega in izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta občine Šentjernej, 2006–2010
  • 4. Razvrstitev parcel v občini Šentjernej po namenski rabi zemljišč za potrebe vrednotenja nepremičnin, naročnik Občina Šentjernej, 2010
  • 5. Izdelava grafičnih prikazov izvedbenega dela Občinskih prostorskih načrtov Mestne Občine Novo mesto ter občin Črnomelj, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Kočevje, Metlika, Straža in Šmarješke Toplice, 2006–2012
  • 6. Izdelava grafičnih prikazov izvedbenega dela Občinskih prostorskih načrtov občin Dornava, Križevci in Podlehnik, 2011–2012
  • 7. Izdelava grafičnih prikazov izvedbenega dela sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Šentjernej, 2012