Arhitektura:

 • 1. PGD in PZI Poslovno-stanovanjski objekt Cerjak v Šentjerneju, naročnik Polona Cerjak, Brežice, 1998
 • 2. ID in PGD Dozidava in rekonstrukcija osnovne šole Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, 2000
 • 3. ID in PGD Rekonstrukcija in razširitev telovadnice v osnovni šoli Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, 2000
 • 4. IP in PGD Prizidek k obstoječemu vrtcu Sveti Jurij ob Ščavnici, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, 2000
 • 5. PGD in PZI Proizvodno – upravna stavba Keko v Žužemberku, naročnik Keko oprema d.o.o., Žužemberk, 2001
 • 6. IP in PGD Vinotoč v Vrbovcih pri Šentjerneju, naročnik Majzelj Gašper, Šentjernej, 2003
 • 7. IP in PGD Rekonstrukcija klavnice v Škocjanu, naročnik Mesarstvo Bobič, Škocjan, 2005
 • 8. IP in PGD Kamp Damelj (gostinska stavba, ureditev kampa za postavljanje šotorov in prostora za kopanje), naročnik Turistično društvo Damelj, 2006
 • 9. IP Gostinska stavba – penzion v Šentjerneju (prenova oz. rekonstrukcija stavbe nekdanje gostilne Recelj), naročnik Ivan Kralj, Brusnice, 2006
 • 10. IP in PGD Poslovna stavba Arex v Šentjerneju, naročnik Arex d.o.o., Šentjernej, 2007
 • 11. IP in PGD Poslovna stavba AMZS v PSC Mačkovec -1 v Novem mestu, naročnik AMZS d.d., Ljubljana, 2009
 • 12. IP in PGD Ureditev kmetije Gričar na Mestnih njivah v Novem mestu (stanovanjska hiša, hlev ter dozidava obstoječega gospodarskega poslopja),  naročnik Jože Goričar, 2007 - 2010
 • 13. PGD in PZI Pomol Jezero v Kočevju, naročnik Občina Kočevje, 2009 -2010
 • 14. IDZ Poslovilni objekt Šmihel pri Žužemberku, naročnik Občina Žužemberk, 2010
 • 15. IDZ Poslovilni objekt Veliko Lipje, naročnik Občina Žužemberk, 2010
 • 16. IP, PGD in PZI Centralna čistilna naprava Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, 2006 - 2011
 • 17. PGD in PZI Ureditev živinskega sejmišča v Šentjerneju, naročnik Občina Šentjernej, 2010 - 2011
 • 18. IP in PGD Proizvodno-poslovni objekt v industrijski coni Dolenja vas pri Mirni Peči, naročnik CECOMP Proizvodnja in prodaja izdelkov iz pločevine d.o.o.,  Novo mesto, 2012
 • 19. IP in PGD Prenova in revitalizacija stavbe na Sokolskem trgu 1 v Dolenjskih Toplicah – Hiša dobrot Topliške doline, naročnik Občina Dolenjske Toplice, 2012
 • 20. PGD dokumentacija za legalizacije zidanic in stanovanjskih objektov (individualni naročniki)
 • 21. IDZ in PGD Enodružinska stanovanjska hiša Zamida, naročnik Hubert Zamida, 2012
 • 22. IDZ Enodružinska stanovanjska hiša Kotori, naročnik Abedin Kotori, 2012
 • 23. IDZ Turistična zidanica Beretič, naročnik Ciril Beretič, 2012
 • 24. IDZ in PGD Poslovno stanovanjski objekt Hrovat, naročnik Štefan Hrovat, 2011-2012
 • 25. PGD Skladiščno - poslovni objekt v GC na Brezovici, naročnik ZNASS transporti d.o.o., 2012