pripravljalni-inzeniring

Pripravljalni inženiring

Pripravljalni inženiring vključuje od prostorskega načrtovanja do pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo, svetovanje in pomoč občinam pri pripravi prostorskih aktov, inženiring za opremljanje stavbnih zemljišč, izdelava programov opremljanja, izvajanje projektantskega nadzora.

Storitve pripravljalnega inženiringa so:

  • od prostorskega načrtovanja do pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo
  • svetovanje in pomoč občinam pri pripravi prostorskih aktov
  • inženiring za opremljanje stavbnih zemljišč
  • izdelava programov opremljanja
  • izvajanje projektantskega nadzora