geoinformacijski-sistemi

Geoinformacijski sistemi

Geoinformacijski sistemi vključujejo izdelavo prostorskih aktov, digitalizacijo prostorskih aktov, analize in prostorske preseke, izdelavo tematskih kart, nastavitev in vodenje baz podatkov za potrebe GIS sistemov občin in ostalih uporabnikov.

Storitve geoinformacijskih sistemov so:

  • izdelava prostorskih aktov
  • digitalizacija prostorskih aktov
  • analize in prostorski preseki
  • izdelava tematskih kart
  • nastavitev in vodenje baz podatkov za potrebe GIS sistemov občin in ostalih uporabnikov